Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (2024)

Rubikova kostka je snad nejznámějším hlavolamem vůbec. Zdětství si však třeba pamatujeme i známého ježka v kleci čirůzné dřevěné rébusy. Hlavolamy jsou zábavné pro děti idospělé ačasto zaměstnají naši mysl na delší dobu. Skrývají vsobě kouzlo tajemnosti, které nás nutí je vyřešit.

Rubikovu kostku vymyslel maďarský profesor architektury Ernö Rubik v roce 1974. O rok později si ji nechal patentovat a od té doby se těší velké oblibě. Krychle se stala také předmětem různých bádání, přičemž některá přinesla zajímavé výsledky. Víte například, kolik tahů maximálně potřebujete pro složení jakkoli zamíchané kostky? Odpověď najdete níže.

Hlavolam na první pohled vypadá jednoduše. Vnitřní mechanismus je propracovaný, zdánlivě nic nedrží na místě. Klasická Rubikova kostka má 6 stran, 8 rohů a 12 hran. Vnitřní mechanismus drží proti sobě prostřední dílky. Vždy je tedy naproti zelené modrá, naproti oranžové červená a naproti žluté bílá. Existují ale i kostky s jinými barvami.

i Hlavolamů existuje velké množství. Podívejte senarůzné typy hlavolamů s rozličnými tvary asložitostí.

 • Nejpopulárnější metodou pro rychlostní skládání je tzv. CFOP čitaké Fridrichova metoda, kterou popularizovala původem Češka Jessica Fridrichová.
 • Aktuální světový Rubikova kostka rekord ve složení klasické 3×3 × 3 verze drží Číňan Yusheng Du s neuvěřitelným časem 3,47sekundy.
 • Rubikovu kostku je možno zamíchat do více než 43 trilionů podob. Pokud bychom měli tolik kostek, pokryli bychom jimi povrch naší planety asi 300×.
 • Z jakéhokoli stavu lze kostku složit vždy maximálně 20 pohyby. Tento počet byl neustále upřesňován a říká se mu Božské číslo.
 • Kostka se neskládá pouze rukama, někteří ji dokáží skládat nohama. Dalšími perličkami je skládání poslepu či jednou rukou.

Svět rychlostního skládání má své turnaje a celebrity. Mezi nejslavnější speedcubery, jak se těmto borcům říká, patří Australan Feliks Zemdegs, Američan Max Park či Nizozemec Mats Valk. Turnaje jsou hojně navštěvovány a konají se po celém světě. Některé byly dokonce pořádány v České republice.

Každý má možnost skládání propadnout a skvěle ovládnout techniku speedcubingu. Pojďme si říci, jak začít, a třeba sejednou turnaje budete osobně účastnit. Možná sedopracujete k novému českému rekordu, který aktuálně drží Matěj Grohmann. Na jeho výkon se podívejte na videu.

Rubikova kostka – návod pro začátečníky

Pro začátek je třeba říci, že návodů na Rubikovu kostku je opravdu mnoho. Nyní si ukážeme ten, který je uváděn jako nejjednodušší a díky němuž kostku vždy dokážete složit. Jedná seo metodu skládání vrstva po vrstvě. Pěkně postupně. Pokud máte kostku s rychlejším mechanismem otáčení, budete poněkolika dnech trénování schopni složit ji do 2 minut i touto začátečnickou metodou. To už zní dobře, že?

Pojmy a pohyby při skládání

Pro začátek je třeba si udělat jasno v tom, jak jsou v návodech značeny pohyby kostkou. Pokud narazíte na jiné návody, jak složit Rubikovu kostku, názvosloví budou mít stejné. Vždy jsou pohyby značeny dle anglických slov.

 • Otočení – jedno otočení strany či středu kostky o 90°.
 • Algoritmus – uskupení několika otočení, která mají po svém provedení vytyčený cíl.

Popisy otočení:

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (1)

Podle anglických slov jsou pohyby následující. Vždy jsou znázorněny barevně naobrázku vedle. Na kostku sevnávodech díváme zpohledu fialové šipky, což je pronás přední strana.

U – (up) otočení horní strany po směru hodinových ručiček
(žlutá šipka)

D – (down) otočení spodní strany po směru hodinových ručiček
(bílá šipka)

R – (right) otočení pravé strany po směru hod. ručiček
(modrá šipka)

L – (left) otočení levé strany po směru hod. ručiček
(zelená šipka)

F – (front) otočení přední strany po směru hod. ručiček
(oranžová šipka)

B – (back) otočení zadní strany po směru hod. ručiček
(červená šipka)

Pokud za písmenkem následuje 2 (např. B2), uděláme pohyb dvakrát po sobě.

Popisy vždy korespondují s tím, jakou stranou je na vás kostka natočena. Pokud držíte kostku tak, že je proti vám strana sezeleným středem, je tato strana F (front).

i Při skládání pamatujme na to, že jsou vždy naproti sobě stejné dvojice barev (naproti bílé je žlutá apod.). Je vhodné se naučit, které to jsou.

Také je nutné si uvědomit, že směr otočení je brán, jako byste se na stranu dívali kolmo. Otáčet zadní stranu po směru hodinových ručiček tedy znamená otáčet ji směrem doprava, nikoliv doleva. Stejné je to u levé strany, kde po směru znamená točit k sobě.

Písmenka s apostrofy U', D', R', L', F', B' značí, že pohyb je třeba udělat proti směru hodinových ručiček. Například instrukce U' říká, že máme otočit horní vrstvu proti směru hod. ručiček.

Začínáme skládat

V naprosté většině případů se začíná od bílé strany. Budeme setedy této barvy držet i v tomto návodu. V první fázi je potřebavytvořit si na straně s bílým středem bílý kříž, který bude přes všechny 4 hrany barevně spojený s dalšími barevnými středy. Nejlépe je to vidět na obrázku níže.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (2)

K tomuto sestavení se po čase stráveném tréninkem dostaneme bez nutnosti pamatovat si nějaké algoritmy. Lze se k němu totiž dopracovat intuitivně. Ovšem pro začátek si řekněme chytrý postup. Kostku uchopíme tak, aby bílý střed byl vespod, tedy navrchu žlutý střed. Proč žlutý, si řekneme vzápětí.

Následně se díváme, kde se nachází bílé hrany. Některá bílá hrana už možná přiléhá ke žlutému středu, jiná je špatně otočená, případně je na spodní či zadní straně. Otočením si posuneme jednotlivé bílé hrany co nejblíže k hornímu žlutému středu.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (3)

Pokud je bílá barva na boční horní straně, ke žlutému středu ji dostaneme prvním algoritmem:

i R' U F'.

Všimněte si, co se s kostkou stalo. Jak se tímto tahem z boční strany připojila bílá hrana těsně na žlutý střed. Pokud o tazích budete přemýšlet a všímat si jejich účelu, máte větší šanci skládání lépe pochopit. Tímto algoritmem a jeho opakováním nazbývající hrany bychom tedy měli dosáhnout žlutého středu, který je obklopen bílými hranami. Přesně tak, jak je vidět nanásledujícím obrázku.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (4)

Teď je načase spojit barvy, které jsou součástí bílých hran isečtyřmi středy na bocích. Stačí otáčet vrchní stranou. Jakmile máte třeba modrou hranu přiléhající k modrému středu, celou tuto stranu otočte na opačnou stranu, tedy o 180°, jako je uvedeno nanásledujícím obrázku.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (5)

Pak horní stranou opět otáčejte pro spojení dalších barev (hrany musí obsahovat bílé políčko) a vždy celou danou stranu otočte. Máte-li vše zkombinované, otočte celou kostku bílým středem nahoru a uvidíte, že se povedl bílý kříž a souhlasí barevné strany. Kostka tedy vypadá tak, jak jsme viděli na obrázku prvního cíle.

Dalším cílem je kompletní složení bílé strany, a to tak, aby rohy barevně navazovaly na boční středy. Přesně tak, jak je uvedeno na obrázku níže.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (6)

Nyní držte kostku bílou stranou nahoře. Rohy, na kterých senachází bílá barva, je potřeba mít ve spodní části kostky. Pokud je některý nahoře, ovšem barevně neodpovídá pozici, posuneme jej dospod algoritmem

i R' D' R.

Nyní točíme spodní stranou do doby, než narazíme na roh, který má na sobě bílou a další dvě barvy odpovídající stranám, mezi kterými se nachází. Zkrátka, aby ten dílek přesně barevně pasoval do horního rohu. Takový vidíme na následujícím obrázku.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (7)Na obrázku je ten spodní dílek, který potřebujeme dostat k horní bílé straně. Bílá ploška je navíc nasměrovaná k nám na pravé dolní straně.

Bílou část rohu chceme vidět před sebou i při držení kostky bílou stranou nahoru. Pokud bílý dílek nevidíme, protože je schovaný vespod kostky, použijeme algoritmus:

i F D' F'.

Tím se dílek dostal ze spodní strany na přední. Bílý roh doplněný o další dvě barvy (třeba o modrou a oranžovou) otočíme tak, abybyl vespod mezi 2 souvisejícími barevnými středy (v našem případě modrým a oranžovým). Pokud je bílé políčko na levé spodní straně kostky, točíme levou stranu:

i D L D' L'.

Pokud na pravé, točíme pravou stranu:

i D' R' D R.

Po umístění všech rohů je hotovo. První ze tří vrstev je kompletně složená.

Složení druhé vrstvy je pouze o tom, abychom mezi nepohybující se středy doplnili patřičné hrany. To je vše. Cílem je tento obrázek.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (8)

Kostku si opět otočíme žlutým středem nahoru a necháme to tak až do finálního složení. Bude se nám tak lépe pracovat. Bílou stranu již přece máme hotovou, je načase pomalu myslet nažlutou stranu kostky. Nyní se pokusíme najít jakési obrácené písmeno T. Tedy celá spodní řádka a střed je v jedné barvě a my točíme vrškem, než nenarazíme na horní hranu stejné barvy.

Středem strany by se tudíž vertikálně měla táhnout jedna barva. Zároveň to má být hrana, kterou budeme nyní umisťovat doprostřední vrstvy doleva či doprava. Proto na dílku nesmí být žlutá barva, která má své místo nahoře.


Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (9)

Nyní se podívejme na to, jak vypadá naše kostka. Chceme horní hranu umístit doleva, nebo doprava? S jakými středy má hraničit?

Pokud doleva:

i U' L' U L a následně U F U' F'.

Pokud doprava:

i U R U' R' a následně U' F' U F.

Pokud nějaká z hran již ve druhé vrstvě je a není umístěna správně (třeba oranžovo modrý dílek na obr. níže, který je však obráceně), stačí jej vyhodit z dané pozice algoritmem výše. Vyhazujeme jej z pravé strany, proto použijeme druhý zmíněný algoritmus. Záleží, zda je hrana při pohledu kolmo na stranu (žlutý střed stále navrchu kostky) vpravo, nebo vlevo.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (10)

Takto posouváme veškeré barevné hrany z vrchu do prostřední vrstvy, dokud není druhá vrstva kompletní.

Pamatujete na tvorbu bílého kříže? Nyní je třeba udělat ten žlutý. Nebojte, následujícím postupem si dosavadní postup nerozházíte. Nyní tedy ke kříži.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (11)

Pouze připomínám, že kostku stále držíme tak, aby navrchu byl žlutý střed. Před sebou tedy máme jednu z barevných stran. Nahorní straně máme nyní minimálně žlutý střed, ale možná také další žluté dílky. Nyní je důležité upravit držení, konkrétně natočení přední strany. Pokud ze žlutých políček vznikl tvar písmene L, pootočíme kostkou, aby toto L směřovalo k levému hornímu rohu. Tak jej vidíme na obrázku.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (12)

Pokud vznikl žlutý pás táhnoucí se středem přes celou stranu, otočme kostkou, aby byl tento pás zleva doprava, nikoli odshora dolů.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (13)

Pokud nevidíme ani L, ani pás, kostku držíme natočenou libovolnou barvou k sobě, stále však žlutou stranu nahoru. Přitakto upravených drženích použijeme algoritmus:

i F U R U' R' F'.

Případně jej opakujeme, dokud nevznikne minimálně žlutý kříž (může se stát, že se složí nejen kříž, ale i některé rohy). Pokud jetřeba, pootočíme držení, abychom vždy dodrželi směřování formace L či žlutého pásu. Žlutý kříž by měl být hotový.

Teď si konečně vybarvíme žlutou stranu. Prozatím bez ohledu nanavazující barvy k barevným stranám. Kostka bude po dalších krocích vypadat přibližně takto.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (14)

Opět záleží na úchopu kostky, vždy však navrchu bude žlutá strana, točíme celou kostkou pouze vodorovně. Pokud jsme sevminulém kroku dostali ke složení opravdu čistě jen kříže, pootočíme kostku tak, abychom měli jeden žlutý dílek po ruce nalevé straně kostky. Proti sobě máme tedy stranu bez žlutého dílku.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (15)

Máme-li složený žlutý kříž společně s dalším žlutým rohem, otočíme kostkou, aby tento roh byl v levé spodní pozici. Roh nemusí barevně navazovat na strany, jako je na snímku.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (16)

Pokud se povedlo umístit 2 rohy, jeden ze zbývajících žlutých rohů musíme mít na dosah levého palce, tedy v levé horní části přední strany.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (17)

Při takových drženích už aplikujeme trochu delší algoritmus

i R U R' U R U2 R'.

Opakujeme, dokud celá horní strana není žlutá.

Nyní si zkusíme správně umístit všechny 4 žluté rohy, aby kostka ke svému dokončení potřebovala už jen upravit prostřední hrany.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (18)

Otočme nyní horní žlutou stranou, aby 2 rohy byly v jeden moment na správné pozici, tedy aby souhlasily barevně se středy patřičných stran.

Pokud jsou oba tyto rohy na jedné straně kostky, otočíme ji vrukou tak, aby směřovaly dozadu. Díváme se tedy na stranu snesprávně umístěnými rohy. Následující obrázek takovou situaci zobrazuje. Oranžovou stranu, která je již správně složena, odvrátíme od sebe, před sebou tedy musíme mít červenou stranu.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (19)

Pokud jsou správně umístěné rohy od sebe úhlopříčně, kostku držíme natočenou libovolnou barevnou stranou (žlutá však stále musí být nahoře).

Algoritmus pro správné složení rohů je:

i R' F R' B2 R F' R' B2 R2 U'.

Možná bude nutné to ještě jednou zopakovat, pokud rohy stále nejsou tam, kde mají být.

Zbývá už jen jediné, a to správně proházet žluté hrany. Sedmý cíl je tedy jasný – kostka bude kompletně složena!

Pokud je již jedna strana kromě žluté a bílé kompletně složena, držíme kostku tak, aby tato strana směřovala dozadu.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (20)

Pokud žádná strana není kompletní, je úchop libovolný, ovšem stále se žlutou horní stranou. Následně proveďte algoritmus:

i F2 U L R' F2 L' R U F2.

Je možné, že jej bude třeba provést až třikrát. Konečně by kostka měla mít složených všech 6 stran a všechny by na sebe měly barevně navazovat. Gratulujeme!

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (21)

Na co pamatujte:

 • V posledních krocích se může stát, že kostka bude složena dříve nebo některý krok bude možné přeskočit. Skládání je nevyzpytatelné a každé je díky 43 trilionům možností unikátní.
 • Algoritmy je dobré se naučit nazpaměť, ale časem přejdou dohmatové paměti a pohyby budete provádět automaticky.
 • Jako zdroj učení skvěle poslouží výuková videa na YouTube, jakozdroj jej uvedlo mnoho současných rekordmanů.
 • Hlavní je trénink. Pořiďte si Rubikovu kostku a skládejte, skládejte, skládejte.

Speedcubing – jak skládají Rubikovu kostku ti nejrychlejší

Skládat rychleji je možno díky několika změnám. První je rychlejší provádění pohybů, ideálně až 10 za vteřinu. Kostka byměla disponovat rychlým mechanismem, který lze lehce otáčet jedním prstem. Rychlosti dopomůže i schopnost vidět tahy vpředstihu, poznávat již známé vzorce a vědět, jak naně. Tou nejdůležitější změnou je však naučení se algoritmů prozvýšení efektivity. Proto začátečnická metoda neslouží krychlému skládání, jelikož díky jejím jednoduchým tahům sekcíli dostáváme velmi pomalu. Některé algoritmy je třeba opakovat pro jejich účinek.

Pokročilých algoritmů existuje mnoho a ti nejlepší je zvládají hravě. Jakmile je začnete trénovat, postupně se vám začnou vrývat do hmatové paměti a po delší době člověk již nevnímá to,jak jsou zapsány, ale spíše jaký pohyb střídá který. Instrukce pro otočení jsou doplněny o pokyny otočení celé kostky v osách x, y, a z a také otočení prostředních vrstev či otočení dvou vrstev zároveň. Pro ukázku jsou toto některé z algoritmů.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (22)

Další varianty – 2 × 2 × 2, 4 × 4 × 4 a jiné verze Rubikovy kostky

Vše odstartovala kostka o rozměrech 3 × 3 × 3, ovšem časem sedoprodeje dostaly také další varianty. Té nejmenší orozměrech 2 × 2 × 2 se někdy také přezdívá Pocket Cube. Návod na její složení je snadnější díky absenci prostředních vrstev. Může být také dobrým začátkem před řešením větších variant. Dále jsou běžné kostky o 4 až 7 kostičkách na jedné straně, kostka vetvaru jehlanu – Pyraminx, kostka se 12 stěnami – Megaminx nebo zvláštní varianty Skewb, Square-1 či Mirror cube. Prozačátek sitaké můžete poříditcelou sadu kostekvrůzných velikostech.

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (23)

i Mohlo by vás zajímat

 • Váš pes už se zase nudí? Zkuste psí hlavolamy DOGLOG
 • Jak vybrat hlavolam pro děti?
 • Razor – značka, která stvořila koloběžkovou zábavu
 • Monstrum: Frankensteinovi dědicové (RECENZE) – Jak vyrobit legendárnímu monstru jeho nevěstu?
 • Munchkin: Podzemí (RECENZE) – Bláznivá karetka dostala figurky
 • Small World of Warcraft (RECENZE) – Bitva o Azeroth ve stolním měřítku
 • Apple iPhone 12 (PREVIEW): čtyři modely, nový design a 5G
 • Nejlepší mobilní telefony 2020 (AKTUALIZOVÁNO)

Nenechte se Rubikovou kostkou odradit. Po prvotním šoku z počtu různých možností si zkuste kostku podle návodu složit, případně se koukněte na nějaká instruktážní videa. Možná, že vás skládání chytne a časem si zkusíte i jiné varianty. Skládání je zábava a jistě potrénuje vaši představivost a paměť.

Rubikova kostka Hračky

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz (2024)

FAQs

Jak složit Rubikovu kostku (NÁVOD) | Alza.cz? ›

Otáčet zadní stranu po směru hodinových ručiček tedy znamená otáčet ji směrem doprava, nikoliv doleva. Stejné je to u levé strany, kde po směru znamená točit k sobě. Písmenka s apostrofy U', D', R', L', F', B' značí, že pohyb je třeba udělat proti směru hodinových ručiček.

Jak složit Rubikovu kostku postup? ›

Při skládání Rubikovy kostky se standardně začíná bílou barvou. Nejprve je zapotřebí poskládat bílý kříž a věnovat přitom pozornost barvě bočních středových dílů. Zkuste kostku do této fáze dostat bez návodu, abyste se s kostkou seznámili a zjistili, jak daleko se zvládnete dostat bez pomoci.

Jak složit druhou řadu Rubikovy kostky? ›

Vezměte kostku a dělejte tyto tahy:
 1. Spodní stěnou kostky otočit vlevo.
 2. Pravou boční stěnou posuneme k sobě.
 3. Spodní stěnou kostky otočíme vpravo.
 4. Pravou boční stěnou posuneme nahoru.
 5. Čelní stěnou otočíme vlevo.
 6. Pravou boční stěnou otočíme nahoru.
 7. Čelní stranou otočíme vpravo.
 8. Pravou boční stěnou otočíme k sobě.

Jak se hraje Rubikova kostka? ›

Rubikova kostka je jednoduchý mechanický hlavolam ve tvaru krychle, který se skládá z dalších malých krychlí. Úkolem je uspořádat dílčí části podle barev do jednotných polí. Takovým způsobem, aby každá strana byla obarvena jen jednou barvou. Kostka byla původně formátu 3x3x3 (udává počet krychlí).

Jak rychle složit Rubikovu kostku? ›

Skládat rychleji je možno díky několika změnám. První je rychlejší provádění pohybů, ideálně až 10 za vteřinu. Kostka by měla disponovat rychlým mechanismem, který lze lehce otáčet jedním prstem.

Jak složit kostku 5x5x5? ›

Složte nejdříve 2 středy proti sobě. A pak ostatni. Začněte tedy hned prvním. Pokud se chcete metodu rychle naučit, tak musíte všechny středy složit díky logickému uvažovánïí.

Jak složit kostku? ›

Klasický formát Rubikovy kostky se skládá ze šestadvaceti krychlí, osmi rohů, dvanácti hran a šesti středů. Každá stěna je tvořena třemi vrstvami a každá kostička má jednu, dvě, nebo tři jednobarevné nálepky – podle jejího umístění v celku.

Jak složit Rubikovu kostku na 20 tahu? ›

Ve skutečnosti je složena z 26 dílů - 8 rohů, 12 hran a 6 středů. Ty se od sebe liší počtem barevných nálepek na nich umístěných. Na rohu jsou tři, na hraně dvě a střed má pouze jednu. Celá soustava je propojena pohyblivým mechanismem, který umožňuje libovolnou vrstvu pootočit o násobek 90°.

Jaké barvy má Rubikova kostka? ›

Podle mne je na Rubikově kostce proti bílé žlutá, za nemalý peníz zbytek tvrdí, že modrá. "C" je správně! Standartní kostka má proti bílé modrou, ale vyskytly se i modifikace (východním národům je jedno jak to lepěj, hlavně že je jedna strana stejnobarevná), která neodpovídaly standartu.

Jak sestavit Rubikovu kostku aplikace? ›

Aplikace Magic Cube Solver pracuje na principu výpočtu nejrychlejší cesty k poskládání Rubikovy kostky.

Jak složit Rubikovu kostku 4? ›

Princip metody je poměrně jednoduchý. Stačí uprostřed každé strany složit jednobarevný střed 2x2. Pak stačí spárovat hrany, které k sobě patří a poté složíte kostku jako 3x3x3.

Jak se skládá Mirror Cube? ›

Mirror blocks / Bump cube - složení 3 hran ve druhé vrstvě

Doporučuji první složenou vrstvu (až na pracovní roh) umístit směrem dolů. V současné horní vrstvě potom najdeme hranu, která rozměrově odpovídá středu ve druhé vrstvě a zároveň neodpovídá rozměru středu v horní vrstvě.

Kolik kostek je na Rubikove kostce? ›

Barva středu tím pádem určuje, jaká má být výsledná barva celé stěny tento střed obsahující. Celkový počet kombinací (permutací) pro kostku 3×3×3 je 43 252 003 274 489 856 000.

Jak složit kostku z papíru? ›

Jak známo ze školy, čtverec má všechny čtyři strany stejné, tudíž si zvolíme rozměr, jež bude odpovídat jedné straně čtverce. Čím menší kostka bude, tím líp se s ní bude házet. Poté si namalujeme na sebe navazující čtyři čtverce a dva čtverce po stranách. Přimalujeme „křidýlka“ na slepení a nesmíme zapomenout na tečky.

Jak sestavit Rubikovu kostku aplikace? ›

Spusťte aplikaci a klepněte na „Solve your cube“. Zvolte variantu kostky, kterou chcete složit. Obvykle jde o verzi 3 x 3, jejíž řešení je v aplikaci zdarma. Nyní zvolte, zda dáváte přednost rychlému vyřešení (bezplatná varianta), nebo se chcete zároveň něco přiučit (jednorázový poplatek 99 korun).

Jak ušít krychlí? ›

Nejdřív k sobě sešijte 4 čtverce tak, aby byly vedle sebe. Mezi jednotlivé díly všijte různé stužky, na stužky navléknuté korálky apod. Postupně sešívejte jednotlivé dílky kostky tak, až vám zůstane nesešitá jen jedna strana. Kostku napěchujte vatelínem a vložte do ní vajíčko s fazolemi.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6199

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.